Belbin for onboarding

Det handler om å sørge for at medarbeideren lykkes i den stillingen han eller hun skal tre inn i. Belbin gir støtte for alle trinn i arbeidet fra jobbanalysen til valg, introduksjon og veiledning.
Belbin er et verktøy for å angi en presis stillings- og kravbeskrivelse, ikke bare basert på utdanning og erfaring, men også med utgangspunkt i nødvendige personlige kvaliteter. Ved hjelp av Belbin får du for eksempel hjelp til å analysere og dokumentere:

  • Hva kandidaten må være god til
  • Hvilke sterke sider må til og hvilke svake kan aksepteres – ingen har bare styrker.
  • Hva må prege kandidatens måte å nærme seg oppgaver og utfordringer på?
  • Hvordan bør han/hun forholde seg til kjente og ukjente mennesker?
  • Hvor viktig er nytenking og kreativitet?

Både ansvarlig for stillingen og folk som er avhengig av den involveres i en konkret og strukturert kartlegging i en Stillingsprofil. I tillegg kartlegger medarbeideren gjennom en Rolleprofil. Ved å sammenholde Stillingsprofil og Rolleprofil får du et presist grunnlag for introduksjonsplan og veiledning.

Rapport ikon Se eksempel på stillingsrapport her

 
Les mer om 360 graders stillingsbeskrivelse