Gjennom Belbin lærte jeg at jeg hadde mer å gå på med enn jeg trodde

Noen ganger kan det være nødvendig å hente fram trekk og egenskaper vi sjelden viser. En arbeidsplass gir muligheter, men setter også begrensninger når det gjelder å få vist fram og tatt i bruk eget potensial. Ta Anita som eksempel.

Anita hadde 20 års erfaring fra regnskapsavdelingen. Hun var kjent for sin vennlige væremåte og for pinlig nøyaktighet på eget arbeid. Hennes rapporter var alltid korrekte og mottok hun en reiseregning med en feil, kan du være sikker på at hun fanget det. Tross dette, etter en outspourcing prosess ble hun tvunget til å se seg rundt. Vi hadde en prat og tok en teamrolleprofil. Den viste en meget konsistent Avslutter/Spesialist/Lagspiller profil. Hun hadde praktisert og forsterket sine styrker gjennom mange år. Dessverre viste markedet seg å være begrenset for en med lav formell utdannelse, tross hennes kvaliteter og erfaring.

Vi endret tilnærming og inviterte flere observatører fra andre miljøer utenfor arbeidsstedet til å gi sin tilbakemelding. Hun hadde i mange år vært kasserer i idrettslaget og for et år tilbake hadde hun vært frivillig tilknyttet et flyktningemottak. Det hender nye miljøer gir muligheter for å ta en litt annen rolle enn den vante. Så tanken var at hvis personer fra disse miljøene hadde sett andre sider av henne, ville det innebære at hunne hadde andre kvaliteter vi kunne bygge på og presentere i hennes søken etter ny jobb. To nye roller kom tydelig til syne, Iverksetter og Koordinator. Denne tilbakemeldingen ga henne mot til å søke bredere. Ikke minst ga det en tydelig og god måte å kunne presentere og snakke om egne styrker på. Hun har i dag ansvaret for resepsjonen på et hotell. Som hun selv sier: Gjennom Belbin lærte jeg at jeg hadde mer gå på med enn jeg selv trodde.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy