Utvikling av team og veiledning av mennesker

Ta din egen rolleprofil

Belbin for
personlig utvikling

Belbin for
teamutvikling

Belbin for
ledelse og veiledning

Belbin for
onboarding

Belbins teamroller

Hva er din typiske væremåte i samhandling med andre? Vet du hva som er ditt eget viktigste bidrag? Vet du hva som skal til for at et team skal lykkes?

Etter omfattende forskning satt Dr. Meredith Belbin navn på de væremåter som kreves for at samarbeid skal bli godt og gi resultater. Han kalte det teamroller.

Arbeidet la grunnlag for en test som i dag brukes verden over. Den måler hvilke væremåte folk velger å ta i samhandling med andre, hvilken adferd foretrekkes og hva faller helt unaturlig. For å si det med Belbin; hvilke teamroller tar du?
Belbins test gir:

  • En unik bevisstgjøring av egne sterke og svake sider som er nøkkelen for personlig utvikling
  • Svar på om teamet har de de roller som skal til for å lykkes som er grunnlaget for teamutvikling

Belbin fokuserer på adferd og ikke personlighet. Det gir konkret nytteverdi i praktisk ledelse og organisering.

En kort guide

Slik virker det

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy

Aktuelt

Du glemmer vel ikke parrelasjonene når du driver teamutvikling?

Veven i et team består av relasjoner mellom par. Tenk etter selv, du knytter bånd til og har sympati eller antipati for personer, ikke for teamet som helhet. Gruer du deg til et møte i gruppen er det gjerne en person eller to som spøker i tankene. Når du forteller en fortrolig kollega at det går trådt i prosjektgruppa, er det som oftest et navn eller to som dominerer forklaringen. Mange har erfart hvordan et betent forhold mellom to kan sette hele teamet ut av spill. Dårlige tråder i veven reduserer teamets kapasitet.

Derfor kan det være smartere å fokusere på parrelasjonene enn å gå løs på teamet som helhet. Teambygging blir lett bortkastet tid hvis det ikke bidrar til at de svake relasjonene styrkes. Mennesker har en tendens til å henge med de de allerede kjenner og er komfortable med. Derfor bidrar ofte teamaktiviteter til at de sterke båndene blir sterkere og de svake i beste fall urørte. Skal du lykkes må du ha et opplegg som styrker de svakeste eller mest problematiske relasjonene.

I Belbin Online kan du hente ut rapporter som gir deg og deltakerne et bilde av sterke og svake parrelasjoner. Se hvordan relasjonene kan endre karakter når en person endrer posisjon fra kollega til overordnet. Bruk rapportene til å rigge gode dialoger og styrke kommunikasjon og samarbeid to og to.

Er du en autentisk og troverdig leder?

En autentisk leder er ærlig mot seg selv og andre. Han eller hun er bevisst sine sterke og svake sider og synliggjør dem gjerne. Vedkommende leder ut ifra sine personlige verdier og overbevisninger og fremstår derfor ekte og redelig i sin måte å lede på. Ragnhild Kvålshaugen, som har forsket på autentisk lederskap, snakker om å fremstå som «hel ved».

 

Godt lederskap har tradisjonelt blitt forklart ved personlighetstrekk hos lederen. Samtidig er de fleste enige om at ledelse på ulikt vis handler om å nå resultater gjennom andre. Det setter søkelyset på relasjonen mellom leder og medarbeider. Den bygges i dialog og samspill, det er viktigere hva du gjør enn hva du sier. Ditt lederskap er derfor den relasjonen du bygger gjennom det du gjør og måten det oppfattes på. Du lykkes med det når du har selvinnsikt og høy bevissthet på hva du er og hva du ikke er, og evner å uttrykke det med trygghet overfor omgivelsene.

Belbin er et godt sted å starte for å utvikle et troverdig lederskap. Etter omfattende forskning satt Dr. Meredith Belbin navn på de væremåter som kreves for at et samarbeid skal bli godt og gi resultater. Han kalte det teamroller. En rolleprofil løfter fram din typiske væremåte i samhandling med andre. Det gjør det lettere å kjenne seg selv, forstå andre og ta i bruk begges styrker.

Teamkontrakter

Det er mye god erfaring og ikke minst forskning som underbygger at teamkontrakter kan være en enkel og effektiv måte å styrke samarbeidet på og hindre maktspill og unnasluntring. I et forskningsarbeid, nylig presentert i Dagens Næringsliv, omtales en undersøkelse ved Norges Handelshøyskolen i Bergen som dokumenterer verdien godt. Se her (krever abonnement)
Teamkontrakter bedrer klimaet og øker klart teamets evne til å håndtere ulike typer avvik og uventede utfordringer eller uforutsette hendelser Kontraktene må være skriftlige for å sikre tilstrekkelig tydelig og unngå forvirring, det sikrer trygghet og gir den enkelte rom for til å bidra konstruktivt. Det handler om å stole på de andre i teamet. Når man jobber i et team fordeler man roller og oppgaver, og man går inn med en forventning om at alle i teamet fyller disse rollene og utfører oppgavene de er tildelt og stiller opp på de spilleregler som gjelder.
En kontrakt må utarbeides av teamet, fortrinnsvis i starten. Den bør skreddersys til situasjonen, men her finner du et allment eksempel du kan ta utgangspunkt i. Eksempel på teamkontrakt

5 grunner til at team feiler

Du skal ikke tulle med team. Ute i norsk arbeidsliv vekker ideen om team engasjement og følelser. Enten blir det lovprist og oppskattet som en engasjerende og topp arbeidsform. Eller sterkt mislikt som ineffektivt og frustrerende som tar uendelig med tid og favoriserer pratmakere og de som vil gjemme seg i en gruppe
Les hele..