Ta Belbin i bruk – hvordan komme i gang

Belbin er løsningen for deg som arbeider med ledelse, HR, rådgiving og organisasjonsutvikling. Det gir deg et profesjonelt verktøy i verktøykassen.

Det enkleste er å tegne et abonnement. Skulle du imidlertid ha et helt sporadisk behov, for eksempel et fåtall profiler til en pågående prosess, ta kontakt med oss på e-post. Vi kan sette opp en kartlegging som leverer deg og deltakerne dine nødvendige profiler med støttestoff.

Skulle du ønske å ta en profil for å evaluere om løsningen er noe for dere, ta kontakt på e-post og du får en profil til NOK 200,-.

Abonnement på Belbin Konto

Med et abonnement får du full fleksibilitet i å gjennomføre egne kartlegginger samt tilgang til alle Belbins profiler og analyser. Du har fri tilgang til teamrapporter, stillingsanalyser og evaluering av samspill to og to i tillegg til individuelle rolleprofiler.

Du kan velge mellom Belbin Konto og Belbin Konto Pluss avhengig av hvor mange profiler du kjører i året. Det er enkelt å oppgradere. Ønsker du å sette bort det praktiske kartleggingsarbeidet, kan vi administrere kontoen, kartlegginger og rapportutskrifter for deg mot et tillegg på NOK 300- per profil.

Sertifisering

Det kreves ikke formell sertifisering for å tegne abonnement og ta Belbin i bruk. Den som er ansvarlig administrator, må bekrefte kompetent og etisk bruk ved inngåelse av avtale. Nettkurs og egne kompetansetester gjør det enkelt for virksomheten å sikre at den som skal utføre kartlegginger og analyser i praksis har tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig bruk. Ved behov tilrettelegger vi intern opplæring og individuell veiledning, enten det handler om introduksjon eller fordypning.

Ønsker man å dokumentere kompetansen tilbyr vi brukere å ta en egen sertifiseringseksamen. Dette er uten ytterligere kostnad når man har et abonnement. Vi utsteder diplom ved bestått eksamen.

Skoler og universitet

Vi har sterkt rabattert løsning for skoler og universiteter. Mange universiteter og høyskoler har tatt Belbinprofiler i bruk som ledd i sin undervisning.

En personlig rolleprofil vil gi deg:

> Kunnskap om egen samarbeidsstil og væremåte

>Tips til hvordan du kan utnytte eget potensial bedre

> Tips til hvordan du i jobbintervjuet kan    kommunisere tydelig og reflektert om hva som er dine sterke og svake sider

Er du leder får du vite mer om:

> Hvilke talent og styrker du har med deg og hva som skal til for å mobilisere dem

> Den dynamikken som skapes når folk skal jobbe sammen og hvilke grep som gir utvikling og forbedring

> Hvordan du kan kommunisere tydelig og motiverende med den enkelte

Belbin er et enkelt verktøy med store muligheter og kan tilpasses ditt behov. Vi hjelper deg å velge den løsningen som passer deg best.

Alle priser på siden er oppgitt eksklusiv mva.