Luft ballong - veiledning

Case stories

Vi publiserer fra tid til annen erfaringer, historier og case studies fra måter Belbin er brukt på i inn- og utland – følg med!

 

 document-icon1

Belbin i Alibaba

Alibaba er en av verdens raskest voksende selskapet og legger vekt på å bygge en robust og fleksibel organisasjon. For å stimulere effektivt samarbeid både internt og på tvers av enheter og prosjekter har selskapet gjort utstrakt bruk av Belbin og teamrolleprofiler.
Les mer…


 document-monitor-evaluator

“Dr Meredith understands me – my colleagues don’t!”

Historien om en kvinnelig afrikansk hjelpearbeider som av mange grunner, ikke minst forventninger fra mannlige kollegaer, drives inn i en arbeidsrolle som stemmer dårlig med hennes egentlige styrker. Les mer….


 document-icon-example-two

Teamroller på et sykehus

Her er vi på Academic Hospital i Rotterdam. Utfordringen er var å understøtte etableringen av en ny sykehuspost med bemanning fra to ulike spesialiseringer. Arbeidsbelastningen ble opplevd som skyhøy i starten og kapasiteten ble ikke utnyttet med eksisterende bemanning. Systematisk arbeid med å slippe til og ta i bruk folks ulike kvaliteter ga synlige resultater. Les mer….


 document-icon1

Hva er ditt skjulte talent?

Noen ganger krever situasjonen at du må hente frem egenskaper du kanskje ikke bruker så ofte. Nedbemanning og karrièreskifter er eksempler. Belbin er velegnet til å hjelpe folk til å sette navn på kvaliteter de har, men som de kanskje i liten grad har fått brukt og vist i den jobben de har.
Les mer…


 

Belbin for å forebygge sykefravær

Ulike typer av kryssende forventninger og rollekonflikter gir stress og belastninger som øker fraværet. En kort rapport fra organisasjonspsykolog van der Schoor viser hvordan vi kan få økt innsikt i de egentlige årsakene til noen typer fravær – og hva vi kan gjøre med det. Les mer…..


Teamrollene:

Ideskaper (Plant-PL)

Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver. Kan være litt for opptatt av egne ideer.

Ressursinnhenter (Resource Investigator – RI)

Utadvendt og entusiastisk. Kan være overoptimistisk og fort miste interessen.

Koordinator (Co-ordinator –CO)

Målrettet og bra på å lede andre. Kan skyve oppgaver over til andre.

Pådriver (Shaper – SH)

Utfordrende, utålmodig og dynamisk. Kan oppfattes provoserende og såre andre.

Analytiker (Monitor Evaluator – ME)

Skarpsindig og analyserende. Kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk.

Lagspiller (Teamworker - TW)

Mild og diplomatisk. Kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter.

Iverksetter (Implementer –IMP)

Velorganisert og handlingsorientert. Kan være lite fleksibel og overse nye muligheter.

Avslutter (Completer Finisher –CF)

Samvittighetsfull og nøyaktig. Kan bekymre seg vel mye

Spesialist (Specialist –SP)

Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt. Bidrar lite utover eget område.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy