Bilde av person foran Belbinsirklene

Belbin – Verdens mest brukte verktøy for teamanalyse og teamutvikling

Fungerer prosjektteam, arbeidsgrupper og lederteam optimalt hos deg?
Belbin er et av verdens mest brukte verktøy for teamutvikling og teamanalyse. Mer enn 2 millioner mennesker har fått sin profil og kjenner sine styrker og svakheter. Gjennom enkle kartlegginger blir du i stand til å sette sammen velfungerende og effektive team og grupper. Det gir fornøyde ansatte og resultater som vises på bunnlinjen.

Belbin brukes til:

  • personlig vekst og utvikling av ledere og medarbeidere
  • å styrke samarbeidet og resultatevnen i teamene
  • å sikre ledelse som utnytter medarbeidernes potensiale
  • bedre rekruttering og raskere introduksjon i ny stilling

Mange ser på Belbin som selve gullstandarden for teamanalyse og samhandling. En Belbin test støtter opp under en god teamutvikling ved at:

  • Man får et felles språk i teamet som beskriver den samhandlingen som foregår hver dag
  • Teamet og deltakerne får en felles forståelse av teamets sterke og svake sider
  • Kartleggingsresultater kommer i gode rapporter som gir tydelige beskrivelser av nåsituasjonen, inneholder konkrete tips for videre arbeid og legger opp til en dialog om forbedring.
    Hvert medlem får konkret tilbakemelding fra sine kollegaer
  • Teamet blir bevisst hvordan teamets ressurser kan brukes best mulig

 

Besøk vår FAQ-side for mer informasjon om løsningen: FAQ

Internasjonalt og forskningsbasert

Metoden og rolleteorien som ligger i bunn for Belbins tilnærming er et resultat av omfattende forskning utført av et forskerteam ledet av Dr. M. Belbin.

Disse studiene viste at forskjellige mennesker har ulike kvaliteter å tilføre et team, hva disse kvalitetene består i og hvordan vi best kan måle dem. Resultatene gir forklaringen på hvorfor noen team lykkes, men også på hvorfor så mange ikke lykkes. Med solid forankring i forskning er metoden og tilnærmingen godt dokumentert, kvalitetssikret og etterprøvd.
Les mer om forskningsgrunnlaget her

 

Belbin i et nøtteskall

Teamrollene:

Ideskaper (Plant-PL)

Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver. Kan være litt for opptatt av egne ideer.

Ressursinnhenter (Resource Investigator – RI)

Utadvendt og entusiastisk. Kan være overoptimistisk og fort miste interessen.

Koordinator (Co-ordinator –CO)

Målrettet og bra på å lede andre. Kan skyve oppgaver over til andre.

Pådriver (Shaper – SH)

Utfordrende, utålmodig og dynamisk. Kan oppfattes provoserende og såre andre.

Analytiker (Monitor Evaluator – ME)

Skarpsindig og analyserende. Kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk.

Lagspiller (Teamworker - TW)

Mild og diplomatisk. Kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter.

Iverksetter (Implementer –IMP)

Velorganisert og handlingsorientert. Kan være lite fleksibel og overse nye muligheter.

Avslutter (Completer Finisher –CF)

Samvittighetsfull og nøyaktig. Kan bekymre seg vel mye

Spesialist (Specialist –SP)

Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt. Bidrar lite utover eget område.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy