Forskning og kvalitet

I følge Belbins forskning beskrives alle roller med noen typiske positive bidrag, men også ved at rollene har det vi kan kalle ”tillatte svakheter”.  Disse må tolereres for å kunne gjøre seg nytte av de styrker som henger sammen med dem. Rollene kan grupperes i tre hovedgrupper:

1) Reflekterende roller

2) Sosiale roller

3) Handlende roller

 

Klikk her for å lese vår artikkel om Forskning og kvalitet

 

 

 

> Tilbake til Ressurser