Teamrollene:

Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver. Kan være litt for opptatt av egne ideer.
Utadvendt og entusiastisk. Kan være overoptimistisk og fort miste interessen.
Målrettet og bra på å lede andre. Kan skyve oppgaver over til andre.
Utfordrende, utålmodig og dynamisk. Kan oppfattes provoserende og såre andre.
Skarpsindig og analyserende. Kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk.
Mild og diplomatisk. Kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter.
Velorganisert og handlingsorientert. Kan være lite fleksibel og overse nye muligheter.
Samvittighetsfull og nøyaktig. Kan bekymre seg vel mye
Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt. Bidrar lite utover eget område.