Bilde av person foran Belbinsirklene

Teamrollene:

Ideskaper (Plant-PL)

Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver. Kan være litt for opptatt av egne ideer.

Ressursinnhenter (Resource Investigator – RI)

Utadvendt og entusiastisk. Kan være overoptimistisk og fort miste interessen.

Koordinator (Co-ordinator –CO)

Målrettet og bra på å lede andre. Kan skyve oppgaver over til andre.

Pådriver (Shaper – SH)

Utfordrende, utålmodig og dynamisk. Kan oppfattes provoserende og såre andre.

Analytiker (Monitor Evaluator – ME)

Skarpsindig og analyserende. Kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk.

Lagspiller (Teamworker - TW)

Mild og diplomatisk. Kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter.

Iverksetter (Implementer –IMP)

Velorganisert og handlingsorientert. Kan være lite fleksibel og overse nye muligheter.

Avslutter (Completer Finisher –CF)

Samvittighetsfull og nøyaktig. Kan bekymre seg vel mye

Spesialist (Specialist –SP)

Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt. Bidrar lite utover eget område.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy