Artikler

Portretter av lederskap

Portretter av lederskap

Belbins teamroller gir en god beskrivelse av hvilke personlige ressurser du bringer til bordet. Det legger føringer på hvordan du samarbeider med andre og vil prege lederskapet ditt når du trer inn i en lederrolle. Vi presentere nedenfor 9 portretter av lederskap som...

les mer
Hvordan Belbin kan være nyttig for oppstartselskaper?

Hvordan Belbin kan være nyttig for oppstartselskaper?

I utgangspunktet vil de samme spørsmålene være viktige i oppstartselskaper som i andre sammenhenger, men situasjonen vil ofte ha noen særtrekk. De grunnleggende spørsmålene som Belbin reiser vil være av typen:• Hvilke kvaliteter og personlige ressurser (teamroller)...

les mer
«Det enkle er ofte det beste»

«Det enkle er ofte det beste»

Utsagnet slo meg under en prat om erfaringer med å bruke Belbin til å bygge og utvikle en god virksomhetskultur. Jeg skisserte først litt løst fra egen erfaring som mye knytter seg til rimelig grundige prosesser over tid. Blant annet hvordan trene lederne til virkelig...

les mer
Lederteam eller leder»ting»?

Lederteam eller leder»ting»?

På tinget møttes frie menn og sloss for sine interesser og rettigheter. Man lagde kjøreregler og skulle løse tvistemål, men den som skulle stevne en annen, burde ha med seg nok mannemakt som ville stille seg bak kravet – makta rådde. Ledere er sjelden valgt for å...

les mer
Referansesjekk

Referansesjekk

- vær varsom med å bruke et standard intervjuskjema Her om dagen ble jeg ringt opp som referanse for en tidligere kollega. Rekrutteringen ble administrert av et vel kjent byrå. Det ble en tankevekkende erfaring på 25 minutter. Vedkommende ringte høflig opp presis på...

les mer
Hva preger de smarteste teamene hos Google?

Hva preger de smarteste teamene hos Google?

I Google har man sett at verdiskapningen skjer når mennesker samarbeider godt. Gode team er derfor nøkkelen til fortsatt suksess. Med den erkjennelsen i bunn startet Google et forskningsarbeid for å finne svaret på: Hva er det som egentlig kjennetegner de virkelig...

les mer
«Det knirker litt på møtene våre»

«Det knirker litt på møtene våre»

Rapport fra en leder Vi fikk det liksom ikke til å flyte. Noen ganger gikk det bra, men ofte ble det irritasjon og dårlig stemning. Vi snakket forbi hverandre, noen lyttet ikke ferdig og andre ble kantete. Ofte tror jeg det var omtrent slik:  Kari kunne bli litt...

les mer
Når teamrollene steker juleribba

Når teamrollene steker juleribba

Hvordan går det når de ulike rollene steker ribba? Ideskaperen: «Må det være ribbe?» Ender med å servere ribba - uten svor selvsagt, men med asiatisk glaze med søt soyasaus, chili, hvitløk og sitrongress. Lagspilleren: Hjelper de andre med tips og tar en ekstra runde...

les mer
Ledelse i blindsonen

Ledelse i blindsonen

Er du bevisst eget handlingsmønster også når situasjonen blir krevende? Les om avdelingslederen som fikk en wake up call. Ledelse handler om å nå resultater gjennom andre. Det får du bedre til om du vet hvordan du oppfattes. Hvilke trekk ved din væremåte er det folk...

les mer
6 myter om teamarbeid

6 myter om teamarbeid

Gode team er en suksessfaktor. En kjapp gjenvisitt til professor J. Richard Hackmans artikkel fra 2011 om myter og team gjør det lettere å få det til. Myte #1: Et godt team kjennetegnes av få konflikter og en lett og harmonisk kommunikasjon hvor man ikke sløser...

les mer
5 bekymringer Belbin hjelper ledere med

5 bekymringer Belbin hjelper ledere med

Det er nesten ikke grenser for hva folk kan ta personlig og som gir skurr i samarbeidet. Du har blitt leder for å få til noe og vil helst ha blikket på oppgaveløsning. I stedet går tiden med til å håndtere forhold mellom folk som ikke kommer overens. Hva skal egentlig...

les mer

Trondheim kommune

Undertegnede har jobbet mye med lederteamutvikling de siste 20 årene både privat og i offentlig sektor. Behovet for å øke forståelsen for seg selv og teamet dukker ofte opp. Det er ikke uvanlig å høre utsagn som; "vi kjenner hverandre for dårlig i gruppa", "vi må bli...

les mer

Headvisor

Jeg har jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner; først som leder, senere som konsulent – og de siste 10 årene som «hodejeger». Helt siden jeg ble kjent med Belbin som verktøy, har dette vært et viktig supplement for meg i mange av de prosessene jeg gjør...

les mer
Julenissens team

Julenissens team

Det er travelt blant smånissene på juleverkstedet, men med tydelige roller går det unna: Ideskaper nissen Du finner ham gjerne vandrende rundt i egne tanker, men hyppig tilkalt når det er krise, for eksempel når et barn har noe helt spesielt på ønskelista. Kommer...

les mer

Kavli spiller hverandre gode

Kavlis verdier står svært sentralt i deres daglige innsats med å løse oppgaver i felleskap. For selskapet er det derfor viktig å ha dyktige ansatte som samtidig er åpne for å utvikle seg i organisasjonen. Med særlig fokus på teamutvikling, har Belbin blitt et viktig...

les mer
Prosjektleder fikk klarsignal – det burde han ikke fått.

Prosjektleder fikk klarsignal – det burde han ikke fått.

En historie om verdien av et team-kart Situasjonen Etterspørselen økte. I bedriften hadde diskusjonen gått høyt: Skulle man klemme inn en tredje produksjonslinje med en del endringer i eksisterende lokaler, eller sette ut deler til en samarbeidspartner i Sverige med...

les mer
Ledelse er kontaktsport

Ledelse er kontaktsport

Studier viser at ledere bruker mye tid i direkte kommunikasjon med andre, ofte så mye som ¾ av tiden skjer i møter med en eller flere. Ledelse er kontaktsport. Det er ikke alle som har like god innsikt i hvordan de oppfattes av og påvirker andre. Vi har våre...

les mer
Hjelp, vi har fått ny sjef

Hjelp, vi har fått ny sjef

Det meste går greit når du vet hva du har å forholde deg til. Med ny sjef snus mye på hodet. Den nye sjefen har sine utfordringer, med det har medarbeiderne også. Du må lære deg å forstå form og fasong. Hvordan tenker og arbeider han, hva er hun opptatt av og god til,...

les mer
Hjelp, jeg har blitt teamleder!

Hjelp, jeg har blitt teamleder!

Tenk deg at du plutselig en dag sitter med ansvaret for et prosjekt. Du har fått med deg en gjeng og mandatet er gitt. Menneskene er vår viktigste ressurs, sier sjefen i høytidelige stunder.  Nå skjønner du plutselig innholdet i setningen. Hvilke ressurser har du nå...

les mer
Bruksområder

Bruksområder

Belbin er et praktisk og operativt verktøy for analyse og utvikling av samspill og samarbeid. Verktøyet er et resultat av omfattende forskning ved Henley Universitet ledet av Dr. Meredith Belbin. Verktøyet og metoden bygger på en atferds basert test som kartlegger...

les mer
Sette sammen gode team

Sette sammen gode team

Vil du vite mer om hvordan du kan veilede mennesker og sette sammen gode team? Belbin er verdens mest brukte verktøy for analyse og utvikling av samspill og samarbeid. Verktøyet bygger på en atferds basert test som kartlegger folks sterke og svake sider i samhandling...

les mer
360 graders referansekontroll

360 graders referansekontroll

I ansettelsesprosesser er det alltid en utfordring å finne en kandidat som både er kvalifisert og egnet. Her er det ikke alltid samsvar. Heldigvis finnes det verktøy som hjelper deg med å få riktig informasjon fra referanser slik at du ansetter rett person....

les mer
360 graders stillingsbeskrivelse

360 graders stillingsbeskrivelse

Hvordan Belbin kan gi verdifull støtte i rekrutteringsprosessen? En grundig jobbanalyse er en avgjørende, men ofte forsømt del av rekrutteringsprosessen. Den skal lede til en presis stillingsbeskrivelse som er god å navigere etter i resten av prosessen. Uten denne vet...

les mer
5 grunner til at team feiler

5 grunner til at team feiler

Du skal ikke tulle med team. Ute i norsk arbeidsliv vekker ideen om team engasjement og følelser. Enten blir det lovprist og oppskattet som en engasjerende og topp arbeidsform. Eller sterkt mislikt som ineffektivt og frustrerende som tar uendelig med tid og...

les mer
Virtuelle Team

Virtuelle Team

Det er ikke lenger slik at det typiske teamet er en oversiktlig gruppe mennesker som regelmessig møtes ansikt til ansikt. Globalisering innebærer at medarbeidere spredt over store avstander settes til samarbeid og oppgaveløsing i like tett fellesskap som om de satt i...

les mer

Om normering

Hva er normering? Hvorfor velger man å normere og hvordan er normering brukt i forbindelse med Belbin? Hensikten med å gjøre en undersøkelse eller en test er å skaffe nyttig informasjon for å kunne gjøre en bedre vurdering eller ta en bedre beslutning enn man kan uten...

les mer

Nytteverdi for kunnskapsbedriften

Vi blir av og til utfordret på om Belbin har relevans for den moderne kunnskapsbedriften. Hans grunnleggende forskning fant tross alt sted på 70 og 80 tallet. Det har vært mange måter å forsøke å beskrive den moderne arbeidsplassen på. Et viktig element i dette har...

les mer

Kunsten å lykkes med komplementære team

Det er godt dokumentert at gjensidig utfyllende kompetanser kan være en ubestridt styrke, særlig i lederteam, men også i arbeidsgrupper og prosjekter. Anekdotene er mange. Kong Agamemnon beskrives som en stor konge i Hellas. Han vant over Troja med krigskunst og list,...

les mer

BELBIN versus personlighetstester

Vi får fra tid til annen spørsmål om hva som er likheter og forskjeller mellom Belbins instrument og personlighetstester. I denne artikkelen gjennomgås ulikhetene og vi forklarer konsekvensen av forskjellen.   Med et menneskes personlighet tenker vi på personens...

les mer
Team eller gruppe?

Team eller gruppe?

  Hva skal til for å fortjene betegnelsen ”Det gode teamet”? Er dere et team eller er dere en gruppe? Er god linjeledelse og god team-ledelse det samme? Disse og andre spørsmål knyttet til team er hyppig på dagsorden knyttet til god og effektiv organisering....

les mer

Teamroller og funksjonelle roller

  Stillingen din påvirker teamrollene dine En persons teamroller beskriver personens typiske atferd og kvaliteter i samhandling med andre. Med funksjonell rolle derimot tenker vi på den stillingen eller funksjonen en person har i organisasjonen. Stillingen din er...

les mer
Forskning og kvalitet

Forskning og kvalitet

I følge Belbins forskning beskrives alle roller med noen typiske positive bidrag, men også ved at rollene har det vi kan kalle ”tillatte svakheter”.  Disse må tolereres for å kunne gjøre seg nytte av de styrker som henger sammen med dem. Rollene kan grupperes i...

les mer