Portretter av lederskap

Belbins teamroller gir en god beskrivelse av hvilke personlige ressurser du bringer til bordet. Det legger føringer på hvordan du samarbeider med andre og vil prege lederskapet ditt når du trer inn i en lederrolle. Vi presentere nedenfor 9 portretter av lederskap som beskriver hvordan teamrollene håndterer lederansvaret. Hva skjer når de enkelte teamrollene setter seg i sjefsstolen?

Les mer

Hvordan Belbin kan være nyttig for oppstartselskaper?

I utgangspunktet vil de samme spørsmålene være viktige i oppstartselskaper som i andre sammenhenger, men situasjonen vil ofte ha noen særtrekk. De grunnleggende spørsmålene som Belbin reiser vil være av typen:
• Hvilke kvaliteter og personlige ressurser (teamroller) har vi (hver og til sammen)?
• Hvordan kan jeg bruke mine sterke sider på…

Hvordan lykkes i ny jobb? 8 tips som vil hjelpe deg godt på vei

Gratulerer, du har fått jobben, nå begynner utfordringen. Hvordan skal du håndtere stort og smått for å lykkes? Hvordan…

Hvordan vet du hvilke personlige kvaliteter som faktisk trengs for å lykkes i en stilling?

Før du starter jakten på rett person har du sannsynligvis tenkt deg grundig om, kanskje sågar formulert en stillingsbeskrivelse….

«Det enkle er ofte det beste»

Utsagnet slo meg under en prat om erfaringer med å bruke Belbin til å bygge og utvikle en god…

Lederteam eller leder»ting»?

På tinget møttes frie menn og sloss for sine interesser og rettigheter. Man lagde kjøreregler og skulle løse tvistemål,…

Referansesjekk

– vær varsom med å bruke et standard intervjuskjema
Her om dagen ble jeg ringt opp som referanse for en tidligere kollega. Rekrutteringen ble administrert av et vel kjent byrå. Det ble en tankevekkende erfaring på 25 minutter.

Vedkommende ringte høflig opp presis på avtalt tidspunkt og vi gikk i gang…

Bilde av blond person foran Belbin sirklene

Gjennom Belbin lærte jeg at jeg hadde mer å gå på med enn jeg trodde

Noen ganger kan det være nødvendig å hente fram trekk og egenskaper vi sjelden viser. En arbeidsplass gir muligheter,…

Hva preger de smarteste teamene hos Google?

I Google har man sett at verdiskapningen skjer når mennesker samarbeider godt. Gode team er derfor nøkkelen til fortsatt…

«Det knirker litt på møtene våre»

Rapport fra en leder
Vi fikk det liksom ikke til å flyte. Noen ganger gikk det bra, men ofte ble det irritasjon og dårlig stemning. Vi snakket forbi hverandre, noen lyttet ikke ferdig og andre ble kantete. Ofte tror jeg det var omtrent slik:

 Kari kunne…

6 myter om teamarbeid

Gode team er en suksessfaktor. En kjapp gjenvisitt til professor J. Richard Hackmans artikkel fra 2011 om myter og…

5 bekymringer Belbin hjelper ledere med

Det er nesten ikke grenser for hva folk kan ta personlig og som gir skurr i samarbeidet. Du…

Trondheim kommune

Undertegnede har jobbet mye med lederteamutvikling de siste 20 årene både privat og i offentlig sektor.
Behovet for å øke forståelsen for seg selv og teamet dukker ofte opp. Det er ikke uvanlig å høre utsagn som; «vi kjenner hverandre for dårlig i gruppa», «vi må bli bedre utnytte…

Headvisor

Jeg har jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner; først som leder, senere som konsulent – og de siste 10 årene som «hodejeger». Helt siden jeg ble kjent med Belbin som verktøy, har dette vært et viktig supplement for meg i mange av de prosessene jeg gjør for…

Vil du ha en flegmatisk koordinator eller en disiplinert analytiker til å lede landet?

Vi inviterte våre lesere til fortelle hvordan de oppfatter våre partiledere. Vi mottok nesten 200…

Kavli spiller hverandre gode

Kavlis verdier står svært sentralt i deres daglige innsats med å løse oppgaver i felleskap. For selskapet er det derfor viktig å ha dyktige ansatte som samtidig er åpne for å utvikle seg i organisasjonen. Med særlig fokus på teamutvikling, har Belbin blitt et viktig verktøy for Kavli.

Kavli er…

HMS-Senteret: Et morsomt teamutviklingsverktøy av høy kvalitet

I Melhus i Sør-Trøndelag finner vi kompetansehuset HMS-Senteret som er en viktig samarbeidspartner og rådgiver for ledere med personal- og HMS-ansvar i fylket. En vesentlig del av deres lederutviklingsprogram, er teamutviklingsverktøyet Belbin.

Selskapet har brukt Belbin siden 2009 og opparbeidet seg god kompetanse og forståelse for verktøyet. De tilbyr Belbin…

Hent fil logo

Prosjektleder fikk klarsignal – det burde han ikke fått.

En historie om verdien av et team-kart
Situasjonen
Etterspørselen økte. I bedriften hadde diskusjonen gått høyt: Skulle man klemme inn en…

Ledelse er kontaktsport - Belbin-norge.no

Ledelse er kontaktsport

Studier viser at ledere bruker mye tid i direkte kommunikasjon med andre, ofte så mye som ¾ av tiden…

Bilde av tommel opp

Hjelp, vi har fått ny sjef

Det meste går greit når du vet hva du har å forholde deg til. Med ny sjef snus mye…

Bilde av tegneseriefugur som drukner i biter til puslespill

Hjelp, jeg har blitt teamleder!

Tenk deg at du plutselig en dag sitter med ansvaret for et prosjekt. Du har fått med deg en…

Bilde av rapportmuligheter

Bruksområder

Belbin er et praktisk og operativt verktøy for analyse og utvikling av samspill og samarbeid. Verktøyet er et resultat…

Bilde av dame som peker i på en silhuett av mennesker

Sette sammen gode team

Vil du vite mer om hvordan du kan veilede mennesker og sette sammen gode team? Belbin er verdens mest…

Bilde av 3 personer med en PC skjerm

360 graders referansekontroll

I ansettelsesprosesser er det alltid en utfordring å finne en kandidat som både er kvalifisert og egnet. Her er…

belbin

360 graders stillingsbeskrivelse

Hvordan Belbin kan gi verdifull støtte i rekrutteringsprosessen? En grundig jobbanalyse er en avgjørende, men ofte forsømt del av…

Belbinsirkler som illustrasjon

5 grunner til at team feiler

Du skal ikke tulle med team. Ute i norsk arbeidsliv vekker ideen om team engasjement og følelser. Enten blir…

Belbin Norge Virtuelle team

Virtuelle Team

Det er ikke lenger slik at det typiske teamet er en oversiktlig gruppe mennesker som regelmessig møtes ansikt til…

Om normering

Hva er normering? Hvorfor velger man å normere og hvordan er normering brukt i forbindelse med Belbin? Hensikten med å gjøre en undersøkelse eller en test er å skaffe nyttig informasjon for å kunne gjøre en bedre vurdering eller ta en bedre beslutning enn man kan uten denne informasjonen.

Et…

Nytteverdi for kunnskapsbedriften

Vi blir av og til utfordret på om Belbin har relevans for den moderne kunnskapsbedriften. Hans grunnleggende forskning fant tross alt sted på 70 og 80 tallet. Det har vært mange måter å forsøke å beskrive den moderne arbeidsplassen på. Et viktig element i dette har vært å få…

Kunsten å lykkes med komplementære team

Det er godt dokumentert at gjensidig utfyllende kompetanser kan være en ubestridt styrke, særlig i lederteam, men også i arbeidsgrupper og prosjekter.
Anekdotene er mange. Kong Agamemnon beskrives som en stor konge i Hellas. Han vant over Troja med krigskunst og list, men hadde kanskje ikke…

BELBIN versus personlighetstester

Vi får fra tid til annen spørsmål om hva som er likheter og forskjeller mellom Belbins instrument og personlighetstester. I denne artikkelen gjennomgås ulikhetene og vi forklarer konsekvensen av forskjellen.

 

Med et menneskes personlighet tenker vi på personens rimelig faste og stabile trekk som særpreger vedkommendes måter å tenke, føle…

Team eller gruppe?

 

Hva skal til for å fortjene betegnelsen ”Det gode teamet”? Er dere et team eller er dere en gruppe?…

Teamroller og funksjonelle roller

 

Stillingen din påvirker teamrollene dine

En persons teamroller beskriver personens typiske atferd og kvaliteter i samhandling med andre. Med funksjonell rolle derimot tenker vi på den stillingen eller funksjonen en person har i organisasjonen. Stillingen din er med på å påvirke dine teamroller og omvendt.

Stilling og funksjon bestemmer hvilke scener…

Bilde av en stabel av biter til puslespill

Forskning og kvalitet

I følge Belbins forskning beskrives alle roller med noen typiske positive bidrag, men også ved at rollene har det…