Sette sammen gode team

Vil du vite mer om hvordan du kan veilede mennesker og sette sammen gode team? Belbin er verdens mest brukte verktøy for analyse og utvikling av samspill og samarbeid. Verktøyet bygger på en atferds basert test som kartlegger folks sterke og svake sider i samhandling med andre. Det gir et solid grunnlag for veiledning og utvikling. Testen er et resultat av omfattende forskning ved Henley Universitet ledet av Dr. Meredith Belbin.

En kartlegging inneholder en egenvurdering hvor folk vurderer egne typiske bidrag i samspill med andre. I tillegg omfatter den en tilbakemelding fra omgivelsene, det vi kaller observatører. Det vil si at du får en komplett 360 graders kartlegging og analyse av folks atferd – styrker og svakheter. I Belbin teamutvikling snakker vi om tillatte svakheter, skal du få glede av folks styrker må du akseptere at en styrke har sitt motstykke. En person kan ikke ha alle gode egenskaper, men et team kan ha det.

Belbin teamutvikling brukes over hele verden til:

  • Personlig utvikling. Bevisstgjøring av egne sterke og svake sider gjør det lettere å nå sitt potensial.
  • Å sette sammen sterke team, det være seg lederteam, prosjektteam eller arbeidsgrupper.
  • Teambuilding. Utvikling av team handler om å få samspillet til å gli, avklare forventninger og trene folk i å spille hverandre gode.
  • Lederutvikling og trening i praktisk lederskap og medarbeiderskap. Igjen er bevisstgjøring av egen rolle sentral, men like viktig er en metode og et språk for å forstå og ta i bruk eget og andres talent.
  • Jobbanalyser og stillingsbeskrivelser. Gjennom Belbin kan kravene til egenskaper og atferd som er viktige i en stilling beskrives presist.

Belbin i et nøtteskall
 

Video - Hva er Belbin

 

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy