Våre kunder

Nedenfor ser du et utvalg virksomheter som på ulik måte har tatt Belbin i bruk.

Akasia
www.akasia.no

Akershus Universitetssykehus HF
www.ahus.no/

Allergot ungdomsskole
www.ullensaker.kommune.no/allergotungdomsskole

Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat)
www.bufdir.no

Bodø Kommune
www.bodo.kommune.no

Boliden Odda AS
www.boliden.com/

Borregaard Industries ltd
www.borregaard.com/

Bærum Kommune
www.baerum.kommune.no/

Compass Group
www.compass-group.no

COOP Norge Handel AS
www.coop.no/

DB Schenker Norge AS
www.dbschenker.no/

Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.dss.dep.no/

Eniro AB
www.enirogroup.com/en

Entra Eiendom AS
www.entra.no

Formfin AS
www.formfin.no/

Forsvarets Logistikkorganisasjon
www.forsvaret.no/

Fortum Distribusjon
www.fortum.no/

Gjensidige
www.gjensidige.no

Helgelandssykehuset HF
www.helgelandssykehuset.no/

Høgskolen i Nord- Trøndelag
www.hint.no/

InfraTek ASA
www.infratek.no/

ISS Norge AS
www.no.issworld.com/

Jotun AS
www.jotun.com

Kuehne+Nagel AS
www.kn-portal.com/

Kunnskapsdepartementet
www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

Lier Kommune
www.lier.kommune.no/

Norsk Industri
www.norskindustri.no/

NTE Holding AS
www.nte.no/

O. Kavli AS
www.kavli.no/

Olympiatoppen
www.olympiatoppen.no

Rambøll Norge AS
www.ramboll.no

Sanofi Norge AS
www.sanoft-aventis.no/

Skattedirektoratet
www.skatteetaten.no

Sopra Steria AS
www.soprasteria.no/

Stavanger Universitetssjukehus-
Helse Stavanger HF
www.helse-stavanger.no/

Stiftelsen Sintef
www.sintef.no/

Telemark fylkeskommune
www.telemark.no

Telenor ASA
www.telenor.no

Tindlund Ungdomsskole,
Sarpsborg kommune
www.sarpsborg.com/tindlundungdomsskole/

Troms Fylkeskommune
www.tromsfylke.no

Trondheim Kommune
www.trondheim.kommune.no/

Logo Trondrudgruppen

Tronrud GRUPPEN
www.tronrudgruppen.no/

Trygg Trafikk
www.tryggtrafikk.no

Vestre Viken HF
www.vestreviken.no