Våre kunder

 

Nedenfor ser du et utvalg virksomheter som på ulik måte har tatt Belbin i bruk.
 

 

Akasia

Akasia
www.akasia.no

Akershus Universitetssykehus HF

Akershus Universitetssykehus HF
http://www.ahus.no/

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole
www.ullensaker.kommune.no/allergotungdomsskole

Barne-, ungdoms- og  familietaten (Bufetat)

Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat)
www.bufdir.no

Bodø kommune

Bodø kommune
bodo.kommune.no

Boliden Odda AS

Boliden Odda AS
www.boliden.com/

Borregaard Industries ltd

Borregaard Industries ltd
www.borregaard.com/

Bærum Kommune

Bærum Kommune
https://www.baerum.kommune.no/

Compass Group

Compass Group
http://www.compass-group.no

COOP Norge Handel AS

COOP Norge Handel AS
coop.no/

DB Schenker Norge AS

DB Schenker Norge AS
www.dbschenker.no

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.dss.dep.no

Eniro AB

Eniro AB
www.enirogroup.com/en

Entra Eiendom AS

Entra Eiendom AS
https://entra.no

Formfin AS

Formfin AS
http://www.formfin.no/

Forsvarets Logistikkorganisasjon

Forsvarets Logistikkorganisasjon
forsvaret.no/

Fortum Distribusjon

Fortum Distribusjon
www.fortum.no/

Gjensidige

Gjensidige
www.gjensidige.no

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF
www.helgelandssykehuset.no

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag
www.hint.no/

InfraTek ASA

InfraTek ASA
www.infratek.no

ISS Norge AS

ISS Norge AS
www.issworld.no/

Jotun AS

Jotun AS
http://www.jotun.com

Kuehne + Nagel AS

Kuehne + Nagel AS
www.kn-portal.com/

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet
www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

Lier kommune

Lier kommune
www.lier.kommune.no/

Norsk Industri

Norsk Industri
www.norskindustri.no

NTE Holding AS

NTE Holding AS
http://www.nte.no

O.Kavli AS

O.Kavli AS
www.kavli.no/Pages/KavliNorge.aspx

Olympiatoppen

Olympiatoppen
www.olympiatoppen.no

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
www.ramboll.no

Sanofi Norge AS

Sanofi Norge AS
www.sanoft-aventis.no

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet
www.skatteetaten.no

Sopra Steria AS

Sopra Steria AS
soprasteria.no

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF
https://helse-stavanger.no

Stiftelsen Sintef

Stiftelsen Sintef
www.sintef.no/

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune
www.telemark.no

Telenor ASA

Telenor ASA
www.telenor.no

Tindlund Ungdomsskole, Sarpsborg kommune

Tindlund Ungdomsskole, Sarpsborg kommune
https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/om-organisasjonen/tindlund-ungdomsskole/

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune
http://www.tromsfylke.no

Trondheim Kommune

Trondheim Kommune
www.trondheim.kommune.no/

Tronrud GRUPPEN

Tronrud GRUPPEN
www.tronrudgruppen.no

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
www.tryggtrafikk.no

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
https://vestreviken.no