5 grunner til at team feiler

Du skal ikke tulle med team. Ute i norsk arbeidsliv vekker ideen om team engasjement og følelser. Enten blir det lovprist og oppskattet som en engasjerende og topp arbeidsform. Eller sterkt mislikt som ineffektivt og frustrerende som tar uendelig med tid og favoriserer pratmakere og de som vil gjemme seg i en gruppe.

Bilde av gruppe som betrakter fallende salgskurve og sier I det minste holdt vi sammen

Forskning viser at et team kan levere prestasjoner og resultater som overgår andre organisasjonsformer, men også at mer enn halvparten feiler i praksis. De ender med svake resultater og desillusjonerte deltakere, og blir lett utkonkurrert av mer tradisjonelle arbeidsformer basert på individuelt ansvar i en hierarkisk organisasjon.

Samtidig bærer ordet team noe positivt og dynamisk i seg. Norsk arbeidsliv har et utall toppledelser som betegner seg selv som «lederteam», uten å ha mer en ordet til felles med et virkelig team når du ser fotarbeidet. Det todelte engasjementet synes å hvile på at noen tror på ideen om det tette samspillet og noen få har erfart at det virker. Mange fler har erfart det motsatte.

Hva er grunnen til at det går så galt med så mange? Mine erfaringer som mangeårig bedriftsrådgiver kan summeres opp under 5 grunner til at team feiler:

 1. Man bruker team der team er uegnet.
  Et team egner seg for å nøste opp i komplekse problemstillinger eller løse sammensatte oppgaver. Er utfordringen mer enhetlig er det mye smartere å legge den til enkeltpersoner med riktig kompetanse. Er volumet stort bruker du en gruppe med mange av samme støpning.
 2. Man kaller det team, men leder og styrer som om det er gruppe individer.
  Team lyder bra, men avdelingen blir ikke team av å bytte merkelapp. Et team er en tydelig enhet, bygget på at ulikheter utfyller hverandre og derfor har gjensidig avhengighet. Du bygger ikke det ved å opprettholde gammel ledelsespraksis og rapporteringslinjer, eller fordele skyld og ære for resultater på individuelt grunnlag.
 3. I et team har man felles ansvar for teamets resultater, det kan føles tungt.
  Det er en bøyg å ta inn over seg reelt ansvar for andres bidrag. Når det røyner på skal det god teamspirit til for at man ikke blir seg selv nok, men holder blikket på helhet og ikke egne kjepphester. En slik innstilling får du ikke gratis.
 4. Man driver morsom teambuilding for å sveise sammen, men utvikler ikke tydelige kjøreregler.
  Et team hviler på ulikhet i kompetanse og kvaliteter. Et team er et lag og vinner ikke spillet uten å drille reelt samspill for å utnytte ulikhetene. Det er noe annet enn morsomme øvelser med teambuilding, ofte på siden av enhver virkelighet.
 5. I et forsøk på å bli dynamisk og teamorientert lemper man over bord alle vante strukturer.
  En styringsfri sone med lett sosialdemokratisk touch hvor alle skal ha samme innflytelse er hyggelig, men har lite med team å gjøre.

Team er et middel ikke et mål. De som orker å gå ut av det vante og lære seg grepene, øker repertoaret og med det egne vinnersjanser.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy