Hva preger de smarteste teamene hos Google?

I Google har man sett at verdiskapningen skjer når mennesker samarbeider godt. Gode team er derfor nøkkelen til fortsatt suksess. Med den erkjennelsen i bunn startet Google et forskningsarbeid for å finne svaret på: Hva er det som egentlig kjennetegner de virkelig smarte teamene våre?

The Aristotle Project ble lansert. Oppkalt etter Aristoteles ut fra hans berømte sitat: «Helheten er større enn summen av delene». Mer enn 180 team ble analysert ut fra et virkelig bredt sett egenskaper og kjennetegn ved hvert individ og teamet som helhet. (Datatilfanget står i stil med at det var Google som holdt på) Det de finner er at det betyr mye mindre hvem som er i teamet, enn hvordan de samspiller, strukturerer arbeidet og oppfatter hverandre. Det er ikke de geniale enkeltmenneskene, men den dynamikken de evner å skape seg mellom som avgjør. Det er som å høre Dr Meredith Belbin. (se Googles rapport på rework.withgoogle.com her

Prosjektet finner at Googles effektive og smarte team er preget av:
1. Psychological safety (Det føles komfortabelt å være den jeg er og jeg kan trygt stille «dumme» spørsmål)
2. Dependability (Jeg kan stole på de andre som er med i teamet)
3. Clarity and structure (Det er tydelige mål, god struktur og klare rammer)
4. Meaning of work (Målet betyr noe for den enkelte)
5. Impact of work (Det vi holder på med har verdi i større sammenheng)

Det første punktet – psykologisk trygghet – er det som virkelig gjør forskjellen. Resultatene underbygger Belbin på en enestående måte. Når vi i Belbin argumenterer for viktigheten av å bevisstgjøre egen rolle slik at man kan bruke egne sterke sider på en god måte og ærlig vise frem svakheter i visshet om de er kjent av og aksepteres av de andre, ja da bygger du psykologisk trygghet. Det handler om å kjenne seg selv, forstå andre og ta i bruk begges styrker.
Google viser med all tydelighet hva som skal til – Belbin gir deg i tillegg et verktøy for å få det til i praksis.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy