360 graders stillingsbeskrivelse

Hvordan Belbin kan gi verdifull støtte i rekrutteringsprosessen? En grundig jobbanalyse er en avgjørende, men ofte forsømt del av rekrutteringsprosessen. Den skal lede til en presis stillingsbeskrivelse som er god å navigere etter i resten av prosessen. Uten denne vet man ikke hva man skal ha og enhver kandidat vil passe, det betyr gjerne at trynefaktoren blir avgjørende.

Bilde av ettersøkt person

Belbin beskriver personlige kvaliteter

Beskrivelsen skal inkludere stillingens oppgaver og ansvar – det går gjerne greit, men også kandidatens personlige kvaliteter – det er ofte vanskeligere. Det er her Belbin kommer inn. Ved hjelp av Belbins veldokumenterte rollemodell kan du få hjelp til å analysere og dokumentere hva kandidaten må være god til. Hvilke sterke sider må til og hvilke svake kan aksepteres – ingen har bare styrker.  Hva må prege kandidatens måte å nærme seg oppgaver og utfordringer på? Hvordan bør han/hun forholde seg til kjente og ukjente mennesker? Hvor viktig er kreativitet?

360 grader

Belbin bruker en 360 graders tilnærming i jobbanalysen. I trinn 1 beskrives krav ved hjelp av et veldokumentert spørreskjema. Dette gjøres av stillingseier som er ansvarlig for stillingsressursen. I trinn 2 inviteres folk som kjenner stillingen, eller er avhengige den, til å besvare et evalueringsskjema hvor de identifiserer ønskede kvaliteter. Det kan være den som tidligere har hatt stillingen, underordnede eller personer som mottar tjenester eller leveranser fra stillingen.

Resultatet er en stillingsprofil som presist beskriver den atferd vi skal forvente av rett kandidat. I rekrutteringsprosessen må vi greie å identifisere hvem som har dette potensialet. I neste uke skal jeg fortelle hvordan stillingsprofilen kan brukes i en 360 graders referansekontroll for å øke treffsikkerheten.

 

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy