Virtuelle Team

Det er ikke lenger slik at det typiske teamet er en oversiktlig gruppe mennesker som regelmessig møtes ansikt til ansikt. Globalisering innebærer at medarbeidere spredt over store avstander settes til samarbeid og oppgaveløsing i like tett fellesskap som om de satt i samme rom.

Illustrasjon brukt av magasinet Ledernytt

På ett viktig punkt skiller mine erfaringer seg fra de råd og erfaringer som deles. Det hevdes at for å overkomme utfordringene med virtuelle team er det viktig å få teamet til å møtes slik at personlige relasjoner, tillit og samhørighet kan utvikles. Min erfaring er at det lett kan virke mot sin hensikt, spesielt når den kulturelle avstanden er stor.

Teknologisk er det uproblematisk å kommunisere og dele kompetanse og ideer uavhengig av arbeidssted. I praksis har mange erfart at det slett ikke er lett. Utveksling av informasjon og dokumenter går greit, men kreativ problemløsende kommunikasjon sitter lenger inne. Det er vanskelig nok over bordet.

«Vi» og «dem»

Det er viktig å huske hvor vare de fleste mennesker er for sosiale skiller og hvor fort det blir ”vi” og ”dem”. I virtuelle team vil ulike skiller være særlig tydelige, for eksempel knyttet til nasjonalitet, språk og kulturell tilhørighet. Det som skjer på kick-off og innledende sosiale samlinger er at dette ytterligere synliggjøres og forsterkes. Kløften for å kommunisere med ”de andre” øker. Mens det blir enda lettere å kommunisere ”oss i mellom”.

 Oppgaven først

Rådet er derfor å gjøre nøyaktig det motsatte: Dropp kick-off. Det er ved å bli kjent med hverandres funksjonelle bidrag at man kan bygge de bruer som senere nyttes til å krysse sosiale skiller. Det betyr at du neppe får himmelstormende nytenking på tvers av verdier og ulike kompetanser i en tidlig fase av et virtuelt team. Med litt tålmodighet og en god teamstrategi er det likevel mulig å oppnå.

Bygg i tre trinn

Mitt råd når du drar i gang et virtuelt team, er at du tenker i tre trinn: Tydelige pådrivere, deretter nettverksbyggere og til sist tilretteleggende motivatorer. 

Vårt blogginnlegg om virtuelle team ble publisert i Ledernytt 3. mai 2016. Les hele saken på Ledernytt her.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy