Trondheim kommune

Undertegnede har jobbet mye med lederteamutvikling de siste 20 årene både privat og i offentlig sektor.
Behovet for å øke forståelsen for seg selv og teamet dukker ofte opp. Det er ikke uvanlig å høre utsagn som; «vi kjenner hverandre for dårlig i gruppa», «vi må bli bedre utnytte hverandres styrker» og «vi må bli flinkere til å gi hverandre tilbakemeldinger».

Mange etterspør enten å få hjelp med kartleggingsverktøy generelt, eller også at de har hørt om Belbins teamkarlteggingsverktøy fra andre, og selv ønsker akkurat dette.

Jeg har nå anvendt Belbin regelmessig de siste 10 årene, og erfaringene er gjennomgående positive.
Jeg opplever at teamene oppdager hverandres styrker, og finner anledning til å snakke på en god og konstruktiv måte om de utfordringene de har sammen.
Ofte blir deltagerne forbløffet over hvor slående beskrivelsene i rapportene er, og hvor godt de treffer.
Dette utløser også en god del humor som tilfører energi til teamets utvikling.

Jeg opplever at Belbins teamkartlegging overveiende vektlegger å styrke og å fremheve det som er positivt ved teamet. Dette gjør at deltakerne føler seg sett og verdsatt, og ettersom det er kolleger som har bidratt med å vurdere en gir det tyngde.

Jeg er autorisert bruker av flere kartleggingsverktøy som er ment til ulike formål, men mange mange av dem grenser opp til hverandre. Belbin er intuitivt for mottakerne og enkelt å forstå.

Belbin gir også stor fleksibilitet mht rapporteringsløsninger.
Gjengen i Belbin Norge er alltid kjappe til å gi råd dersom det oppstår tekniske utfordringer. Dette har gjort at overgangen til den nye webløsningen har gått veldig fint.

Trondheim logo

Paal Terje Wiig
Rådgiver – Faggruppe Organisasjon

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy