Headvisor

Jeg har jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner; først som leder, senere som konsulent – og de siste 10 årene som «hodejeger». Helt siden jeg ble kjent med Belbin som verktøy, har dette vært et viktig supplement for meg i mange av de prosessene jeg gjør for mine oppdragsgivere. Jeg benytter det ofte ifm rekruttering av ledere og erfarer at kandidatene gjerne er mer opptatt av funnene i Belbinundersøkelsene enn av personlighetstesten. De føler at tilbake-lesningen av dette er lærerikt. Jeg har alltid minimum 5 observatører som samtidig også ringes opp som referanser.
Den nye plattformen som Belbin nå leveres på, er langt mer fleksibel enn tidligere og gjør at jeg gjerne anbefaler dette verktøyet til andre.

logo_headvisor
Anders Bauge

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy