Prosjektleder fikk klarsignal – det burde han ikke fått.

En historie om verdien av et team-kart

Situasjonen

Etterspørselen økte. I bedriften hadde diskusjonen gått høyt: Skulle man klemme inn en tredje produksjonslinje med en del endringer i eksisterende lokaler, eller sette ut deler til en samarbeidspartner i Sverige med ledig kapasitet? Arne hadde ivret sterkt for det første og etter en kort forstudie fikk han go fra administrerende og 6 måneder. Alle visste at det måtte kreativitet til for å skjerme produksjonen mest mulig og ikke minst smidighet fra alle nivåer i overgangen. Hensynet til lokale arbeidsplasser og ivaretakelse av kompetansen veide tungt for mange.

God stemning

Arne hadde grovskissen og samlet de skarpeste ingeniørene og prosessteknikerne i et prosjekt. På kick off for teamet var det entusiasme og god stemning, selv om Arne fikk en litt dårlig magefølelse når grovskissen fikk hard medfart fra Rolf, maskin-ingeniøren med ansvar for linje 1. Teamet på 10 personer ble delt i 3 undergrupper. Den ene skulle komme opp med en detaljplan for hvordan linjene skulle rigges med midlertidige løsninger, mens bygningsmessige endringer ble gjort og ny linje 3 satt opp. Rekkefølgen på tiltakene og trygg styring av maskinflytting og kritiske byggearbeider mot natt og helg var avgjørende for å holde kostnader nede og produksjonstap til et minimum.

Problemene kommer

Mer enn 14 dager etter fristen hadde gruppen ennå ingen detaljplan klar. De erklærte at dette var mer komplisert enn som så og ba om mer tid. Flere dager senere kommer Jan som gruppeleder og vil kaste kortene. Han mener planen vanskelig lar seg gjennomføre som skissert og viser til timevis med diskusjon og analyse og et 20 siders notat fra Rolf som peker på all risikoen ved planskissen og hvorfor det ikke går. Nå er det kritisk, mangel på detaljplan gjør at de andre heller ikke kommer noen vei, omleggingen og arbeidsplassene er i spill igjen. Arne tar et ubehagelig krisemøte med administrerende, HR og fagforeningene. Der blir han møtt av spørsmål om alternative løsninger han må innrømme at han ikke har tenkt på. 8 måneder senere og med en god budsjettsprekk var omleggingen på plass.

Det måtte gå slik

Hvorfor gikk det så galt i starten? La oss se på prosjektet i et Belbin perspektiv. Det burde nok Arne gjort før han startet. Belbins teamroller forteller hvilke kvaliteter du har å spille på og hva du mangler. Det forteller hvilke problemer du kan forvente å møte. Et enkelt team-kart er nok. Mønsteret er tydelig:
teamkart_eksempel
Gruppen med ansvar for detaljplan er befolket med Analytikere. De er nok skarpe, men det kan også bli lange kritiske diskusjoner og drukning i detaljvurdering av eksisterende forslag. Det er ingen Ideskapere der som tenker nytt og henter frem kreative alternativer. Derimot kan gruppeleder framstå som en litt bekymret, men mild leder (Avslutter og Lagspiller). Rolf, som tidlig var kritisk, har rollen som Pådriver høyt og kan ha kjørt over gruppeleder. Eva har nok vært urolig for den risikoen Rolf og de andre har pekt på. Arne har nok heller ikke kraften som skal til for å hjelpe gruppen ut av feil spor.
Med denne sammensetningen måtte det antakelig gå som det gjorde. Det triste er at det lett kunne vært sett i forkant.

Vil du lage ditt eget team-kart? Her kan du laste ned et excel-verktøy som gjør det enklere

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy