360 graders referansekontroll

I ansettelsesprosesser er det alltid en utfordring å finne en kandidat som både er kvalifisert og egnet. Her er det ikke alltid samsvar. Heldigvis finnes det verktøy som hjelper deg med å få riktig informasjon fra referanser slik at du ansetter rett person.

Bilde av begeistret tegneseriefigur

Kvalifisert vs egnet

Kvalifisert handler om fortid og hva kandidaten vet og har gjort: utdanning, erfaring, kunnskaper, ferdigheter og skussmål. Egnethet handler mer om hvem kandidaten er: måter å være på, talent, evner, allsidighet og om vedkommende matcher og utfyller fremtidige kollegaer.

At man er kvalifisert er ingen garanti for at man er egnet. Ofte er egnethet viktigere enn kvalifikasjoner, for er man godt egnet er det mulig å skjøte på med kunnskap og bygge erfaring. Er man lite egnet blir det problemer uavhengig av kvalifikasjoner.

Tabellen kan tydeliggjøre dette:

Belbin tabell 360 graders kontroll

Totalvurdering av atferd

Med en 360 graders jobbanalyse har du gode kriterier for å vurdere egnethet. Utfordringen er å sjekke kandidaten mot kriteriene.

Belbin gir deg en 360 graders atferds-evaluering av din kandidat. Kandidaten fyller ut en egenvurdering og inviterer det vi kaller observatører til å gi sin vurdering. Observatørene forholder seg til atferd og hva de har sett, ikke hva de liker.

Bruk referansene fornuftig

Vi har gode erfaringer med at kandidatene inviterer sine referanser som observatører. På denne måten får du endelig noe håndfast og fornuftig ut av referansene og kan vurdere hvordan kandidaten kan passe inn. Helt praktisk gjøres det slik:

  1. Kandidat varsler referansene om at de vil motta en kort undersøkelse ifm. referansesamtalen
  2. Når du som intervjuer ringer, avklarer du at det er greit å sende link til skjemaet og om vedkommende har tid til å besvare samme dag

Så enkelt får du utfyllende informasjon gjennom referansekontroll, mer presis tilbakemelding og kan sammenholde referansene med hverandre og direkte med kandidatens vurdering. Du får også støtte for å matche mot stillingskravene og kan sjekke mot profilene til framtidige kollegaer.

Lykke til med ansettelsen!

 

Eksempel på stillingskrav

Eksempel på kandidat matchet mot stillingskrav

 

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy