Ledelse er kontaktsport

Studier viser at ledere bruker mye tid i direkte kommunikasjon med andre, ofte så mye som ¾ av tiden skjer i møter med en eller flere. Ledelse er kontaktsport. Det er ikke alle som har like god innsikt i hvordan de oppfattes av og påvirker andre. Vi har våre dødvinkler og blindsoner noen og enhver. Det kan gjelde våre svake sider, men også styrker vi ikke helt er bevisst. For en som skal oppnå resultater gjennom andre er samspill og egen form verktøyet. Å forbli uvitende om egne dødvinkler betyr at du aldri blir så god i praksis som du har potensial til. Da vil du fortsette å ta roller og bruke tilnærminger du kanskje ikke er så god til, men du risikerer også å unnlate å spille ut kvaliteter som virkelig verdsettes og gir effekt. Jo færre dødvinkler og større selvinnsikt en leder har når det gjelder egen form i samspill med andre, jo mer kommer ut av de mange møtepunktene. I kontaktsport teller hvert treffpunkt, gjør dine?

Belbin tilbyr en trygg og pålitelig metode for økt selvinnsikt.

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy