6 myter om teamarbeid

Gode team er en suksessfaktor. En kjapp gjenvisitt til professor J. Richard Hackmans artikkel fra 2011 om myter og team gjør det lettere å få det til.

Myte #1: Et godt team kjennetegnes av få konflikter og en lett og harmonisk kommunikasjon hvor man ikke sløser ressurser på motsetninger og tidkrevende argumentering.

Fakta: Forskning viser det motsatte. I spenningsfeltet mellom ulike synspunkter og tilnærminger ligger energien til kreative og gode løsninger. Gitt at alle har blikket på samme mål og konflikten handler om arbeid og sak og ikke om person. Det er enklere å jobbe med folk som likner deg selv, men du kommer ikke like langt. Belbins teamroller gjør det enklere å akseptere og gjøre bruk av ulikhet.

Myte #2: Det er sunt å stokke om på laget fra tid til annen. Hold folk våkne ved å sette inn nye krefter. Da unngår du at de blir for snille med hverandre og mister driven.

Fakta: Til mer tid et team får sammen, til bedre blir de. Gitt at de har den kompetanse og de kvaliteter som trengs. Mengdetrening i å bruke hverandres kvaliteter gir resultater.

Myte #3: Jo større jo bedre. Store team har flere ressurser å gå på med, og det at alle får være med gir styrke.

Fakta: All forskning viser at mindre team er mer effektive. Jo større gruppen er jo vanskeligere koordinering, mer frustrasjon og lettere å gjemme seg blir det. Du må ha de kvaliteter du trenger, men ikke så mange av hver at folk går i bena på hverandre.

Myte #4: Med moderne teknologi er ansikt til ansikt samarbeid overflødig.

Fakta: Praksis viser at virtuelle team er svært krevende. De nyanser i kommunikasjonen som går tapt, slår fort ut i den synergien og positive dynamikken et team er avhengig av. Det lønner seg å investere i noen møtepunkter og kompenserende tiltak.

Myte #5: Alt kommer an på lederens evne til å styre, koordinere og veilede.

Fakta: Leder er viktig, men først og fremst når det gjelder å legge til rette for at folk kan ta kontrollen selv og ved å sørge for at teamet får en god start. Deretter handler det om å slippe til.

Myte #6: Godt teamarbeid går av seg selv hvis du bare setter sammen dyktige nok folk.

Fakta: At man selv er dyktig betyr ikke nødvendigvis at man er dyktig til å gjøre andre dyktige eller evner å ta i bruk det beste i andres bidrag. Godt teamarbeid krever våkent blikk for dynamikken mellom mennesker og grundig vurdering av hvilke faglige og sosiale kvaliteter som trengs.

Last ned gratis guide: Belbin som lederverktøy

Hva leter du etter?

Belbin på 1-2-3

Introduksjonshefte til Belbin

Last ned gratis

LAST NED

Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

Last ned gratis

LAST NED

Lær alt om Belbins teamroller

Fagkompendiet i helt ny utgave

Last ned gratis

LAST NED

Belbin som lederverktøy