Belbin Norge

Belbin for
personlig utvikling

Belbin for
teamutvikling

Belbin for
ledelse og veiledning

Belbin for
onboarding

Belbin for effektiv teamutvikling

Noen team går så det suser, andre sliter. Belbin gjør teamutvikling enklere. Hemmeligheten er å få rett person på rett plass, slik at medlemmene kan bruke sine styrker og ta ut sitt aller beste. Da utfyller de hverandre og spiller hverandre gode.

I Belbin kartlegges den enkeltes atferd gjennom en teamrolleprofil. Den gir svaret på hvilke kvaliteter hver og en har å bidra med, og hvordan samhandlingen mellom medlemmene vil arte seg:

 • Hvilke konflikter og motsetninger er sannsynlig?
 • Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på?
 • Hvilke svakheter vil teamet ha og hva kan gjøres for å styrke det?
 • Vi har alle både styrker og svakheter, hvordan kan vi dekke opp for hverandre?
 • Hvilke talent skjuler seg i gruppen og hvordan skal vi få tatt det i bruk?

Svarene gir en konkret og faktabasert tilnærming for å utvikle og sette sammen velfungerende og resultatskapende team hvor trivsel og lagånd er høy.

Rapport ikonEksempel på teamrapport

Les også: 5 grunner til at team feiler og hva du kan gjøre med det

 

Teamarbeid

Når en gruppe har felles mål og medlemmene er avhengig av hverandre for å nå det, må gruppen fungere som et team. I et godt teamarbeid flyter samspillet og den gode følelsen av å være en del av et lag dominerer. Erfaring og forskning peker på tre betingelser for å få det gode teamarbeidet til i praksis:

 • For det første handler det om at de har en felles forståelse av målet og en felles klargjøring av hvilke oppgaver som skal løses.
 • For det andre må medlemmene kjenne hverandres kvaliteter som en forutsetning for en fornuftig organisering og arbeidsdeling. Det handler ikke bare om kompetanse og erfaring, men like mye om stil og personlige styrker og svakheter.
 • For det tredje, samspillet kommer ikke av seg selv. Det må trenes på de ferdighetene som skal til for å være et team i praksis. Det vil si forstå og bruke hverandres styrker og evne å leve med hverandres svakheter.

  Hva leter du etter?

  Belbin på 1-2-3

  Introduksjonshefte til Belbin

  Last ned gratis

  LAST NED

  Arbeidsbok for tettere kommunikasjon og samarbeid

  En arbeidsbok for deg som vil arbeide med utvikling av eget team

  Last ned gratis

  LAST NED

  Lær alt om Belbins teamroller

  Fagkompendiet i helt ny utgave

  Last ned gratis

  LAST NED

  Belbin som lederverktøy