Belbin for personlig utvikling

Bruk Belbin i egen vekst og utvikling:

  • Det gir deg økt selvinnsikt
  • Du lærer mer om dine egne sterke og svake sider
  • Du takler jobben bedre

Din teamrolleprofil

En teamrolleprofil er konkret og praktisk, og kartlegger atferd – ikke personlighet. I testen vurderer du deg selv og din typiske måte å være på i en rekke ulike sammenhenger. Deretter kan du også inviterer folk du kjenner til å vurdere deg utfra hva de ser og erfarer. Tilbakemeldingen er alltid konkret og konstruktiv.

Hvordan lykkes på jobben?

Selvinnsikt er en viktig forutsetning for å lykkes i jobben. Belbins rolleprofil gir innsikt i hvorfor det noen ganger flyter godt og andre ganger skjærer seg og blir vanskelig. Kunnskap om egne sterke og svake sider gjør at du blir dyktigere i samspill med andre og kan lære deg å takle vanskelige mennesker rundt deg.

«Belbin lærte meg at jeg har mer å gå på med enn det jeg trodde».

Se historien om Anita her

Hvordan takle et jobbintervju?

Vi har vel alle erfart hvor vanskelig det er å svare på spørsmålet: «hva er dine styrker og svakheter?» under et jobbintervju. Med en rolleprofil fra Belbin får du en konkret beskrivelse av styrker og svakheter og hvilke roller du kan påta deg på arbeidsplassen. Dermed kan stille bedre forberedt og gi dokumenterte svar på spørsmålene du får.

Belbin styrker den sosiale kompetansen

Sosial kompetanse handler om evne til å forstå og mestre sosiale situasjoner, om å ha den innsikten og de ferdighetene som trengs for å løse oppgaver og føle trygghet i samhandling med andre. Sosial kompetanse er viktig for å lykkes på jobben. Moderne jobber er ofte komplekse, og fordrer tett samspill. Vektleggingen av kravene til sosiale og personlige egenskaper og kvaliteter reflekteres tydelig i stillingsannonsene. Du må kjenne seg selv og forstå andre og du må evne å ta i bruk begges styrker. Belbin gir deg et språk og en feedback som gjør det enklere å utvikle og vedlikeholde de gode sosiale relasjonene du er avhengig av.

Rapport ikon Eksempel på personlig teamrolleprofil