Belbins test i praksis

 

Rolleprofiler

Mennesker har ulike måter å være på. Ulike kvaliteter og ulike styrker og svakheter. Det er dette som identifiseres gjennom en kartlegging. Kartleggingen resulterer i en personlige rolleprofil. Rolleprofilen fokuserer atferd, ikke personlighet. Atferd kan vi jobbe med og utvikle. Det er derfor Belbin er så velegnet i veiledning av mennesker. Man kan velge mellom en standard kartlegging eller en utvidet kartlegging.

Standard

En standard kartlegging skjer ved at man får tilsendt en link på e-post, klikker inn, registrerer seg og besvarer et spørreskjema. I skjemaet blir man bedt om å ta stilling til hva man typisk gjør i ulike samarbeidssituasjoner. Et enkelt poengsystem gjør det mulig å gi flere svar. Det tar om lag 15 minutter å besvare skjemaet.

Utvidet

I tillegg til å besvare eget spørreskjema, kan kandidaten invitere andre de kjenner til å gi sine tilbakemeldinger. De kalles observatører fordi de ikke blir bedt om å si hva de synes eller liker, men skal gi uttrykk for hva som preger atferden til personen. De velger adjektiv som de synes er mest beskrivende, og gir dermed en verdinøytral og konkret tilbakemelding. Det tar mellom 5 og 10 minutter å besvare, og kartleggingen kan settes opp som en 360 graders evaluering.

Teamprofil

Med rolleprofiler for hvert medlem i en team eller gruppe, kan vi bruke dem til å forstå den dynamikken som skjer når disse rolleprofilene jobber sammen. Det tydeliggjøres i en egen rapport for teamet som helhet.