Legg Belbin i verktøykassen

Er du ekstern konsulent eller jobber med intern rådgiving eller opplæring i virksomheten? Da bør du ha Belbin i verktøykassen. Som bruker av Belbin får du et godt testverktøy og tilgang til et bredt sett av ressurser laget av erfarne rådgivere.

Belbin passer for deg som:

  • Driver med utvikling eller opplæring av ledere
  • Har ansvar for å veilede folk til å fungere best mulig i jobben
  • Har prosjekter hvor siktemålet er å styrke avdelinger, team eller grupper
  • Driver med organisasjonsutvikling

Belbin er et praktisk og enkelt verktøy som både gir deg pålitelige svar og en sikrere diagnose, men også tips til hvordan du kan gå løs på forbedringsarbeidet. Er dette tjenester du selger i markedet, får du en pris av oss som kan gi deg god fortjeneste. Er du intern konsulent har du en løsning som ikke ødelegger budsjettet.
 

Teamrollene:

Kreativ, nytenkende og løser vanskelige oppgaver. Kan være litt for opptatt av egne ideer.
Utadvendt og entusiastisk. Kan være overoptimistisk og fort miste interessen.
Målrettet og bra på å lede andre. Kan skyve oppgaver over til andre.
Utfordrende, utålmodig og dynamisk. Kan oppfattes provoserende og såre andre.
Skarpsindig og analyserende. Kan mangle fremdrift og framstå unødvendig kritisk.
Mild og diplomatisk. Kan være ubesluttsom og skygge unna konflikter.
Velorganisert og handlingsorientert. Kan være lite fleksibel og overse nye muligheter.
Samvittighetsfull og nøyaktig. Kan bekymre seg vel mye
Svært fagfokusert, selvstarter på eget felt. Bidrar lite utover eget område.