Belbin for ledelse og veiledning

Ledelse handler om å oppnå resultater gjennom andre. Det får du bare til om du kjenner folkene dine. Belbins metode og analyseverktøy gir deg en uovertruffent støtte for praktisk ledelse og oppfølging av medarbeidere.

Med Belbin får du dokumentert hva teammedlemmene er gode til, hvilke talenter som finnes, hvordan de takler utfordringer og hverandre, samt evnen til å få ting unnagjort. Denne kunnskapen benytter du til å:

  • veilede dine medarbeidere ut fra en konkret beskrivelse av kvaliteter og potensial
  • fordele oppgaver og ansvar optimalt for å sikre involvering og eierskap
  • mobilisere styrkene og få ut den enkeltes potensial
  • avgjøre hvem som skal delta i ulike faser i et prosjekt
  • avgjøre hvem som har kvalitetene for å takle kravene i en bestemt rolle
  • se og forstå hvorfor team ikke lykkes som forventet
  • forutse og forebygge konflikter som hindrer fremdrift og ødelegger resultatene
  • følge opp og bruke tiden der det trengs som mest

report icon Se eksempel på rapport for samspill i par her
Rapport ikon Se eksempel på rapport for egnethet i stilling her